Repschema inför konserterna i april samt Reflections ur repertoaren

v11 9/3 Alfvén till kl. 20.00, årsmöte
v12 16/3 Alla stycken med Tommy
v13 23/3 Alfvén, valda delar ur dragspelsrepertoaren
v14 30/3 Alfvén, alla stycken med Tommy, ev. extramusiker
v15 6/4 Påskledigt
v16 13/4 Påskledigt
v17 20/4 Konsert programmet med extramusiker
v17 25/4 Konsert Sockenkyrkan 18.00, samling 15.00
v17 26/4 Konsert Längbro kyrka 18.00, samling 16.30
v18 27/4 Ledigt

Reflections

Sommarbrev

Sommarinformation till alla goda Musikanter i HÖK!

Tack för detta Spelår!!!

Här kommer lite information för starten och planerna för hösten.
Först ett stort tack till alla för detta år och för fantastiskt fint genomförda konserter.
Stort tack!! Jag känner stor glädje för att jag får leda alla duktiga musikanter i HÖK.

Styrelsen och programråd har beslutat följande för hösten 2019.
Start måndagen den 26 augusti kl 19.00 Aulan Vialundskolan Kumla.
Följande datum gäller lördag 14/9 övningsdag med fest Vialundskolan Kumla, exakta tider meddelas senare.
Räkna med heldag, med medhavd lunch och festmiddag (orkestern bjuder) efter repet.
Festkonsert 10/11 Vialundskolans Aula med Tysk/Österrike Tema och enkel servering.

Repertoar: Schubert symfoni nr 8, Sound of Music, ur Bach Orkestersvit b moll och D dur,
Die Schönen Blaue Donau, Brahms Ungerska danser, Ur Symfoni nr 9 Beethoven ev mm.
Håll utkik på mejlen där länkar skickas på de noter som finns på ILMSP. Väl mött den 26/8!

Med denna lilla text vill jag tillönskas alla en skön och vilsam Sommarferie.

Trevlig sommar spelkamrater!!
Per Svansbo