Medlemslistan uppdaterad

Under medlemssidan finns nu en uppdaterad medlemslista.