Medlemsregistret uppdaterat

Medlemsregistret som finns under fliken ”Medlemsinformation” är nu uppdaterat för alla medlemmar i Örebro orkesterförening.

Kumla-Hallsbergs information kommer att uppdateras inom kort.