2014-11-22 Konsert Sockenkyrkan Hallsberg tillsammans med Kumla Hallsbergs orkesterförening

Dirigent: Per Svansbo

G.F. Händel: Music for the Royal Fireworks sats1

G.F. Händel: Music for the Royal Fireworks sats4

Henry Purcell: Suite no 1 i D dur sats1

Henry Purcell: Suite no 1 i D dur sats2

Henry Purcell: Suite no 1 i D dur sats3

Henry Purcell: Suite no 1 i D dur sats4

Sammartini: Symphony in D Major sats1

Sammartini: Symphony in D Major sats2

Sammartini: Symphony in D Major sats3

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn konsert nr 412

Alexander Borodin: In the stepps of Central Asia

Gigel: Befriaren

Peter Warlock: Capriol Suite sats1

Peter Warlock: Capriol Suite sats2

Peter Warlock: Capriol Suite sats3

Peter Warlock: Capriol Suite sats4

Peter Warlock: Capriol Suite sats5

Peter Warlock: Capriol Suite sats6