2014-01-25 Hindersmässokonsert Nicolai kyrka i Örebro tillsammans med Kumla Hallsbergs orkesterförening

Piano: Sören Unge
Tvärflöjt: Per Svansbo och Lars Nykvist
Den lite sämre ljudkvalitén i denna inspelning beror på att den är gjord mha en mobiltelefon.

Franz Doppler: Andante Op. 25 för Piano och två flöjter

Franz Doppler: Rondo Op. 25 för Piano och två flöjter

2014-01-25 Nicolai Doppler Andante