2013-11-08 Konsert Kumla Kyrka tillsammans med Kumla Hallsbergs orkesterförening

John Williams: Musik ur ”Schindler´s list”, solist Jerk Wååg, violin

Edvard Grieg: Pianokonsert i a moll, sats 1.Allegro molto moderato,
solist Alexandra Ruborg

Franz Schubert: Symfoni nr. 8 i h-moll ”Den ofullbordade”, sats 1. Allegro moderato

Franz Schubert: Symfoni nr. 8 i h-moll ”Den ofullbordade”, sats 2. Andante con moto

Charles Gounod: ”En marionettdockas begravningsmarsch”
ur TV-serie av Hitchcock från 1955