2012-06-02 Konsert Sockenkyrkan Hallsberg tillsammans med Kumla Hallsbergs orkesterförening

Armas Järnfeldt: Preludium Hugo Alfven: Roslagsvår Anna Sjösvärd: The Sick Rose Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud, Förspel Edvard Grieg: Svit ur Sigurd Jorsalfar Op56, Förspel Edvard Grieg: Svit ur Sigurd Jorsalfar Op56, Intermezzo Edvard Grieg: Svit ur Sigurd Jorsalfar Op56, Huldigungsmarsch Wilhelm Peterson-Berger: Danslek ur Ran Wilhelm Peterson-Berger Sommarsång