2012-06-02 Konsert Sockenkyrkan Hallsberg tillsammans med Kumla Hallsbergs orkesterförening

Armas Järnfeldt: Preludium

Hugo Alfven: Roslagsvår

Anna Sjösvärd: The Sick Rose

Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud, Förspel

Edvard Grieg: Svit ur Sigurd Jorsalfar Op56, Förspel

Edvard Grieg: Svit ur Sigurd Jorsalfar Op56, Intermezzo

Edvard Grieg: Svit ur Sigurd Jorsalfar Op56, Huldigungsmarsch

Wilhelm Peterson-Berger: Danslek ur Ran

Wilhelm Peterson-Berger Sommarsång