Dags för årsmöte

Måndag 25 mars startar vi med stämrep då aulan är upptagen.
Efter fika så delar vi upp oss för resp. förenings årsmöte.