Protokoll årsmötet 2018

Protokoll från årsmötet 5 mars 2018 finns nu upplagt under fliken Medlemsinformation.