2018-06-10 Konsert Mikaelkyrkan Örebro med Örebro blåsarkvintett