Sommarbrev

Sommarbrev, och lite information för starten höstterminen 2017.
Men först ett stort tack för detta spel året! Varje år när jag sitter här och knåpar ihop sommarbrevet så fylls jag av stor tacksamhet för förtroendet att leda HÖKen. Även ett stort tack för senaste konserten i Mikaelskyrkan.
Vi tar nya tag för med samma konsert (med vissa tillägg i repertoaren) i Kumla kyrka 9/9 18.00. Vi börjar med vanlig repetition måndagen den 28/8 i Aulan Vialund 19.00-21.15. Lördagen 2/9 repdag 11.00-19.00, 17.00-19.00 i Kumlakyrka med Lars-Ove och Gulimant.
Boka också lördagen den 28/10 konsert i Sockenkyrkan Hallsberg.

Vi avslutar terminen med programrådsmöte 12/6 kl 19.00 på Kumla Kulturskola.

Det var allt för nu med dessa rader vill jag tillönska er en skön och vilsam sommar!!

Stort Tack!!!
Per S