Protokoll från programrådmötet

Protokoll från programrådsmötet 24 okt 2016 finns nu under fliken medlemsinformation.
Innehåller bl.a. förslag på programmet för Hindersmässokonserten den 28 jan 2017.