Programförslag till programrådet

Under medlemssidan finns nu ett förslagsformulär som man lätt kan använda för att skicka in förslag på önskade verk att spela.
Man kan på så sätt önska musik anonymt om man så vill.