2007-09-29 Konsert Nicolai kyrka i Örebro, Örebro Orkesterförening